Кейлън ир'Лиадон

Драконобелязан сайърски благородник

Description:

aramis.gif
Medium humanoid (half-elf), NG alignment
Oath of Vengeance Paladin 4/Favored Soul Sorcerer 5
-——————————————————————————
Armor Class: 19 (Breastplate, Shield, FS: Defense)
Hit Points: 64 (5d6+4d10+18)
Speed: 30 ft.
-——————————————————————————
Str 10 (+ 0) Dex 16 (+ 3) Con 14 (+ 2)
Int 10 (+ 0) Wis 10 (+ 0) Cha 18 (+ 4)
-——————————————————————————
Saving Throws: Con + 6, Cha + 8
Skills: Acrobatics + 7, Arcana + 4, Deception + 8, Persuasion + 8, Stealth + 7, Survival + 4
Senses: passive Perception 10 (Darkvision)
Proficiencies: Lyre
Feats: Warcaster
Languages: Common, Elvish, Draconic, Sylvan
-——————————————————————————
Fey Ancestry: Kaelan has advantage on saving throws against being charmed and magic can’t put him to sleep.
Divine Health: Kaelan is immune to disease.
Divine Smite: When he hits a creature with melee weapon attack, he can expend one spell slot to deal 10 (2d8) extra radiant damage to the target. The damage increases to 15 (3d8) if the target is an undead or a fiend and by additional 1d8 for each level of the spell slot above 1st.
Spellcasting. Kaelan is a 9th-level spellcaster. Its spell casting ability is Charisma (spell save DC 16, + 8 to hit with spell attacks). Kaelan has the following spells known and prepared:
Cantrips (at will) : Mage Hand, Lightning Lure, Azure-Bolt Blade, Shocking Grasp
1st level (4 slots): Divine Favor, Shield of Faith, Charm Person, Disguise Self, Shield, Hunter’s Mark, Bane, Protection from Evil and Good, Bless, Cure Wounds, Wrathful Smite, Detect Magic, Compelled Duel
2nd level (3 slots): Enhance Ability, Magic Weapon, Spiritual Weapon
3rd level (2 slots): Haste, Sleet Storm, Crusader Mantle, Spirit Guardians
4th level (1 slot): none
Metamagic: Twinned Spell – When he casts a spell that targets only one creature and doesn’t have a range of self, Kaelan can spend a number of sorcery points equal to the spell’s level to target a second creature in range with the same spell (1 sorcery point if the spell is a cantrip);
Subtle Spell – When he casts a spell, Kaelan can spend 1 sorcery point to cast it without any somatic or verbal components.
-——————————————————————————
Actions:
Rapier. Melee Attack: + 7 to hit, reach 5 ft., one target. Hit: 8 (1d8 + 3) piercing damage
Azure-Bolt Blade. Kaelan makes a melee weapon attack against a creature and if successful – the creature take 5 (1d8) extra lightning damage and one creature adjacent to it takes 8 (1d8 + 5) lightning damage.
Lightning Lure. Range 15 ft., one target. The target must make a DC16 Strength saving throw or be pulled 10 ft. towards Kaelan and then if adjacent – take 10 (2d8) lightning damage.
Divine Sense (4/day): Kaelan can detect the type and location of any celestial, fiend or undead creature within 60 ft. of him that is not behind a total cover as well as any object that has been consecrated or desecrated, as with the hallow spell.
Lay on Hands (20/day): Kaelan can touch a creature and draw power from the pool to restore a number of hit points to that creature, up to the maximum amount remaining in your pool. Alternatively, you can expend 5 hit points from your pool of healing to cure the target of one disease or neutralize one poison affecting it. This feature has no effect on undead and constructs.
Channel Divinity – Abjure Enemy: Kaelan can present his holy symbol and speak a prayer of denunciation, using his ChanneI Divinity. One creature within 60 feet of him that he can see must make a Wisdom saving throw, unless it is immune to being frightened. Fiends and undead have disadvantage on this saving throw.
On a failed save, the creature is frightened for 1 minute or until It takes any damage. While frightened, the creature’s speed is 0, and It can’t benefit from any bonus to its speed.
On a successful save, the creature’s speed is halved for 1 minute or until the creature takes any damage.
-——————————————————————————
Reactions:
Shield. When hit by attack or damage by a magic missile, Kaelan can use his shield spell to gain +5 bonus to AC and become immune to the magic missile spell until the start of his next turn.
-——————————————————————————
Bonus Actions:
Channel Divinity – Vow of Emnity. Kaelan can utter a vow of enmity against a creature he can see within 10 feet of him, using his Channel Divinity. He gains advantage on attack rolls against the creature for 1 minute or until it drops to 0 hit points or falls unconscious.
Font of Magic – Sorcery Points (5/day): As a bonus action on your turn you can expend N sorcery points to gain one (N-1)th level spell slot or expend a spell slot to gain sorcery points equal to its level. You can never have more than 4 sorcery points.

Bio:

Defining Event: I stood alone against a terrible monster.
Personality Trait: Thinking is for other people, I prefer action.
Ideal: Respect. People deserve to be treated with dignity and respect. Except assholes. They don’t.
Bond: I protect those who cannot protect themselves. And those who cannot protect themsforged, themshifters and themshumans. Fuck dwarves.

Кейлън често се хвали, че за разлика от останалите драконобелязани, които са получили своя белег от приумиците на съдбата, той е заслужил своя. Синът на лейди Моргана ир’Лиадон Трейнска и нейния консорт Берен от Сайър е роден в майчиното си имение във Форт Ангвар в западен Трейн, но след смъртта на майка си по време на раждането израства в Метрол, където баща му скоро се установява.

Опортюнист по рождение, Берен ир’Лиадон бързо се издига в редиците на шпионската организация на останалите верни на Сайър агенти на Цитаделата, но отношенията със сина му прогресивно се влошават още от самото начало на съжителството им. Буен още от дете, младият полу-елф се впуска в авантюра след авантюра, излагайки на риск живота си и безценната репутация на баща си. Само четиринадесет годишен и Кейлън вече може да се похвали с участието си в две демонстрации за правата на изкованите, кражба на военно имущество, фалшифициране на военен паспорт, нерегламентирано присъединяване към сайърската армия, медал пурпорна корона за заслуги към сайърската армия (отнет, поради разкрито нерегламентирано присъединяване), дезертиране от сайърската армия (опростено, поради разкрито нерегламентирано присъединяване) и официална забрана за заемане на постове в сайърската армия. Две години по-късно вече на наборна възраст, Кейлън се оказва един от малкото мъже в Метрол, които не са пряко обвързани с воените усилия на страната и вдъхновен от намерена в малкото останали вещи на майка си новела Дон ир’Кихоте, решава да посвети живота си на служба на доброто и правдата. След като писмото му с молба за присъединяване към ордена на Сребърния Пламък бива пресечени и унищожено от лорд Берен преди да бъде открито от някой от колегите му и Кейлън да се сдобие и с обвинение в шпионаж, младият мъж решава, че истинските паладини нямат нужда от нечие одобрение или диплома от Метролската Академия за Магически Изкуства и след няколко дребни поправки в регистрите на академията се сдобива с бракувана магопръчка за фантомни жребци и поема по пътя на рицарството като маскиран защитник на онеправданите. Подвизите на това му амплоа бързо приключват след кратък сблъсък с полудял от шепотите на слуга на Даелкирите магьосник – тероризиращ жените и старците в близко до Метрол селце. Въпросния сблъсък приключва с Кеклън – почти смъртно обгорен от заплетена в лицето му магическа мълния, а Терън Великолепния – поел по краткия път от петия етаж на кулата си до камъните на градския площад.

Когато белезите от изгарянето упорито устояват на всякакви опити да бъдат изцерени и внезапно избиват в драконов белег на силата, лорд Берен прави последен почти успешен опит да изглади отношенията със сина си, надявайки се да го използва да инфилтрира Буреносен Чертог в границите на Аундеир. План, който от части успява до голяма степен поради ентусиазма на Кейлън за ново семейство и от части се проваля по точно същите причини. Лорд Берен успява да организира разрив в отношенията между Лирандар и Аундеирската корона и да отмъкне прототип на разработваното ново поколение летящ кораб, а Кейлън успява да го върне, заедно с няколко от новопроизведените сайърски изковани, срещу обещание от къща Лирандар, че няма да бъдат използвани във войната. Година по-късно, изправен пред обвинение в колаборационизъм с враговете на Сайър, Кейлън успява да се измъкне от домашния си арест и да се натъкне на и осуети заговор за убийство на кралица Даннел, поставяйки обвинителите си в крайно неудобната ситуация да съдят награден с ордена на кралицата, който скоро се превръща и в единствения в историята на Сайър осъден за предателство с три месеца обществено полезен труд.

Кейлън ир'Лиадон

Ebasirron anger_nogar