Tag: Трейн

Results

  • Дросин Импери

    Трейнски строг привърженик на "патриотични" идеали който се е разположил в [[Тера Нова | Тера Нова]], на юг от [[Царичини Двери | Дверите]] по пътя за [[Рибно Езеро | Рибно Езеро]]. Недоволен и не приемащ новия Сребърен пламък той е грабнал покъщнината и …