Царичини Двери

Единственият град от другата страна на Прохода, Царичини Двери помещава войските на Сайър и служи като търговски център, убежище и снабдителна станция за проспекторите изследващи Тера Нова.

Царичини Двери

Ebasirron maybeagnostic