Подменени

Подмененените…

Какво може да се каже за тях освен очевидното?
Не мязат на нищо…
Не им вярвай…
Не спи спокойно…
Те са навсякъде…

…копеленца…

Подменени

Ebasirron AlexRaev