Дупката на Хънт

Описана презрително като “wretched hive of scum and villainy” от Непегор Бронебоен броени моменти преди да бъде изхвърлен от Дупката заради неспособност да си плати, това е най-голямото криминално сбирище в Царичини Двери. Тук могат да се открият всякакви хазартни игри, наркотици и отрови, да се продават и купуват крадени стоки и да се намерят същества желаещи да вършат мръсна, мокра и всякаква друга работа.

Дупката на Хънт

Ebasirron AlexRaev