Сайлъс Хънт

Криминален информатор

Description:

Bio:

Контакт от тъмното минало на Поинт, Сайлъс е собственика и управителя на Дупката на Хънт. Има пръст в повечето напълно криминални сделки, които се случват в Царичини Двери.

Сайлъс Хънт

Ebasirron maybeagnostic