Прохода

Създаден от най-могъщите сайърски магьосниците със значителна помощ от магоделците на къща Канит в 992 ГК, Прохода свързва столицата на Сайър, Метрол, с неизвестната земя Тера Нова. Преминаването през Прохода е страшен и все още експериментален процес, който включва преминаване през редица измерения и разчита на специално хармонизираните магически платформи, които застопоряват двата края на тунела.

Заобиколени от врагове от всички страни и в почти постоянни военни действия от десетки години, жителите на Сайър бързо започват да приписват всичките си мечти за безопасност и богатство към мистериозната земя от другата страна на Прохода. Под попечителството на Кралица Данел ир’Винарн, над петдесет хиляди обнадеждени хора пресичат към другата страна на Прохода в годината след първоначалното му установяване. Скоро от другата му страна се установява Царичини Двери под опеката на Сайърската армия.

Прохода

Ebasirron anger_nogar