Съзидатели

Съзидателите са редки индивиди които за разлика от магическо надарените или магиьо изучаващите , се категоризират повече като – практичните инжинери на магията.

Те употребяват магията и я манипулират по начин който е удобен за ситуацията или целта, но това е само част от възможностите им , които се разпростират отвъд проста манипулация.

Чрез процес понякога наричан “инфузия” , Съзидателите съумяват да “влеят” магия в предмети и артефакти, моделирайки я да изпълнява конкретна функция. Така те са в центъра на цивилизацията в Еберон и нейния магикотехнологичен възход.
Изобретения като Летящите елементални кораби и Мълниехода , както разбира се най-разпространените – Изковани – са все рожби на Съзидателни умове и умения.

Безрасъден Изкован висящ от Летящ кораб, се готви да скочи на “абордаж” на Мълниехода под него.

Като професия е разпространено в много градове да се намира присъствие на различни нива майстори , от скромни такива работещи в малки работилници до висше стоящи професори обслужващи най-видните членове на драконовите фамилии.

Съзидателите са неразделна част от живота в Еберон, не само като изобретатели и хора на практичната магическа наука , а и като инжинери, константно подобряващи и поддържащи въпросните изобретения.

По нисшестоящите като титла и умения са Магоделците – те са по разпространени изпълняващи ежедневно нужни функции по подръжка и прочие.

Dragonmarked_House_COA_Cannith.jpg
Домът Канит е известен със своите умели Съзидатели и се говори, че те имат пръст във най-известните и впечатляващи изобретения като Изкованите , Летящи Кораби и Мълниехода.

Съзидатели

Ebasirron AlexRaev